Thông báo

Tháng Bảy 15, 2016 10:36 sáng

 

– Học sinh lớp 5 năm học 2015-2016 đã hoàn thành chương trinh tiểu học đến nhà trường nhận hồ sơ để đăng ký học THCS thời gian làm việc từ ngày 01/7/2016, tại phòng Văn thư.

– Nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm thời gian 7 gời 30 ngày 01/8/2016, tại văn phòng Hội đồng nhà trường.

– Tuyển sinh học sinh đầu cấp ( lớp 1 năm học 2016-2017) từ ngày 02/8/2015, hồ sơ gồm Giấy khai sinh bản sao.