Hội nghị công nhân viên chức năn học 2016-2017

Tháng Mười 27, 2016 3:27 chiều

         Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017, ngày 14 tháng 10  năm 2016 Trường Tiểu học Bộc Bố tổ chức hội nghị công nhân viên chức đầu năm năm học 2016 – 2017.

        Tham dự và chỉ đạo hội nghị có thầy giáo Mã Văn Huân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Hương – Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nông Thị Sen – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng toàn thể CB, CC, VC trong nhà trường.   

          Tại hội nghị, thầy giáo Mã Văn Huân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2015 – 2016 và định hướng các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2016 – 2017. Hội nghị diễn ra trong một ngày với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, tập trung dân chủ với ý trí thống nhất cao Hội nghị đã xây dựng được chỉ, tiêu chí phấn đấu đưa vào Nghị quyết. Theo đó Hội nghị quyết tâm duy trì tốt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và đến năm 2019 đạt các tiêu chí ở chuẩn mức độ 2.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thầy giáo Mã Văn Huân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua, thẳng thắn nêu ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, chỉ đạo cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới năm học 2016 – 2017.

          Năm học 2015-2016, trường Tiểu học Bộc Bố hoàn thành tốt Nghị quyết năm học đề ra. Bước vào năm học 2016 – 2017 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, từ những kết quả đã đạt được và hạn chế cần khắc phục, trường Tiểu học Bộc Bố tiếp tục một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác giáo dục tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải đầu tầu gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo “tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” …và các phong trào thi đua…, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát huy và giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh…..
                                                                                                                 (Nông Thị Sen)