Thời khóa biểu năm học 2016-2017( điểm Khâu Vai)

Tháng Mười 17, 2016 9:00 sáng
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG KHAU VAI NĂM HỌC 2016 – 2017
     
Thứ Buổi Tiết Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Hai Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Học vần Tập Đọc Thể dục Tập Đọc Tập Đọc
3 Học vần Tập Đọc Tập Đọc Toán Toán
4 Tự nhiên & xã hội Toán Kể chuyện Chính tả Đạo Đức
5 Toán Đạo đức Toán Khoa học Kể chuyện
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Đọc Luyện Toán Âm nhạc Luyện đọc
2 Luyện Đọc Luyện Toán Luyện Đọc Địa lý Luyện Toán
3     Luyện Viết    
Ba Sáng 1 Học vần Thể dục Toán Thể dục Toán
2 Học vần Toán Luyện từ & câu Luyện từ & câu Thể dục
3 Thể dục Kể chuyện Chính Tả Toán Luyện từ & câu
4 Toán Chính Tả Đạo Đức Đạo đức Tập làm văn
Chiều 1 Âm Nhạc Luyện Viết L.Luyện từ & câu Luyện Toán Mĩ thuật
2 Đạo đức Luyện Đọc Luyện Toán Kĩ Thuật L.Luyện từ & câu
3       Luyện viết Luyện Toán
Sáng 1 Học vần Âm Nhạc Tập Đọc Tập đọc Khoa học
2 Học vần Tập Đọc Âm Nhạc Mĩ Thuật Tập đọc
3 Toán Toán Toán Toán Toán
4 Mĩ Thuật Luyện từ & câu Tập Viết Tập làm văn Âm nhạc
Chiều 1 Luyện Đọc L.Luyện từ và câu Thể dục Luyện đọc L.Tập làm văn
  Luyện Toán Luyện Toán Mĩ Thuật Luyện Toán Luyện Toán
2       L. Luyện từ & câu Luyện viết
Năm Sáng 1 Học vần Tập Viết Toán Toán Luyện từ & câu
2 Học vần Toán Tự nhiên & xã hội Luyện từ & câu Lịch sử
3 Toán Chính Tả Thủ công Lịch sử Toán
4   Mĩ Thuật Chính Tả Thể dục Chính tả
Chiều 1 Luyện Viết Tự nhiên & xã hội  Luyện Tập làm văn Luyện Toán Địa lý
2 Luyện Toán Thủ công Luyện Toán L. Tập làm văn Thể dục
3          
Sau Sáng 1 Học vần Toán Tự nhiên & xã hội Tập làm văn Tập làm văn
2 Học vần Thể dục Toán Khoa học Toán
3 Thủ công Tập làm văn Tập làm văn Toán Khoa học
4 HĐTT HĐTT HĐTT Kể chuyện Kĩ thuật
5       HĐTT HĐTT
6          
Chiều   Sinh hoạt chuyên môn