Y tế học đường

DSC00788

Hoạt động ngoại khóa

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 trường tiẻu học Bộc Bố tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo “ Nếp sống anh bộ đội Cụ Hồ”.