Thông báo nhà trường

images

Thông báo

  – Học sinh lớp 5 năm học 2015-2016 đã hoàn thành chương trinh tiểu học đến nhà trường nhận hồ sơ để đăng ký học THCS thời gian làm việc từ ngày 01/7/2016, tại phòng Văn thư. – Nhà trường tổ chức…