Hoạt động ngoại khóa

DSC00788

Hoạt động ngoại khóa

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 trường tiẻu học Bộc Bố tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo “ Nếp sống anh bộ đội Cụ Hồ”.

Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Nhằm giúp học sinh được rèn luyện sức khỏe, thể chất, tinh thần đoàn kết và tuyển chọn vận động viên tham gia “Hội khỏe Phù Đổng” cấp huyện, sáng ngày 24/12/2014, trường Tiểu học Bộc Bố tổ chức “Hội khỏe Phù…